سیاست های اعطای پاداش به هیات مدیره

میزان اعطای پاداش به هیات مدیره شرکت بیمه البرز(سهامی عام) در مجمع عمومی سالیانه و بر اساس قانون تجارت تعیین می شود

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.