پرداخت خسارت ۱۸ میلیارد ریالی بیمه البرز

  • 1393/06/05

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل بیمه البرز،‌ کارخانه قالی شاهکار صفویه در نیمه بهمن سال گذشته بر اثر اتصال برق دچار حریق شد که پس از بررسی کارشناسی این پرونده آتش سوزی، بیمه البرز چکی به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور علی الحساب در تاریخ ۳/۱۲/۹۲ پرداخت کرد و پس از تکمیل فرآیند کارشناسی نیز باقیمانده خسارت به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال به صورت یک فقره چک به شرکت قالی شاهکار صفویه پرداخت شد.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.