پوری حسینی: آغاز فرایند واگذاری باقیمانده سهام دولت در تعدادی از شركتهای بزرگ طی روزهای آینده

  • 1398/03/22

رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: بر این اساس از میان شرکتهایی که آماده واگذاری هستند طی روزهای آینده فرایند واگذاری تعدادی از آنها آغاز خواهد شد که سهام این شرکتها به صورت بلوکی و یکجا و کاملا نقد واگذار می شود.

پوری حسینی در خصوص واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای مخابرات ایران و کشتیرانی نیز گفت: در حال حاضر مصوبه ای برای واگذاری سهام دولت در این شرکتها توسط هیات واگذاری صادر نشده است.

وی همچنین در خصوص سایر واگذاریهای این سازمان اذعان داشت: نزدیک به 600 بنگاه غیربورسی در سبد واگذاریهای این سازمان قرار دارند که عمدتا در نیمه دوم سال 98 مراحل قیمتگذاری و عرضه آنها انجام خواهد شد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که از 100 درصد مزایده هایی که در 18 سال گذشته توسط این سازمان برگزار شده است، فقط حدود 12 درصد با موفقیت همراه بوده اند، گفت: بر اساس آئین نامه قیمتگذاری سهام دولت، احراز اهلیت جزو اختیارات و وظایف سازمان خصوصی سازی نیست.

وی افزود: تصویب قیمت پایه، تعیین اهلیت و شرایط واگذاری از وظایفی است که هیات واگذاری بر عهده دارد.

پوری حسینی در خصوص عملکرد هیات واگذاری در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی اظهار داشت: این هیات بسیار حرفه ای و تخصصی و کارشناسی پیرامون قیمتگذاری و تعینی اهلیت خریداران رفتار کرده و با علم به تمامی جوانب امر اقدام به تعیین قیمت پایه کرده است، و حتی در برخی موارد قیمت های پایه تعیین شده بالاتر از حد معمول بوده است.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.