در دوازدهمین نمایشگاه بانک و بیمه برگزار می شود : کارگاه مشترک آموزشی بیمه البرز و بیمه مرکزی

  • 1398/02/02
به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، علیرضا مقرب، مدیر بیمه های آتش سوزی این شرکت و دبیر کارگروه آتش سوزی سندیکای بیمه گران این کارگاه آموزشی را تدریس می کند.
این گزارش حاکی است کارگاه آموزشی " اهمیت بیمه در حوادث طبیعی" روز سه شنبه سه اردیبهشت 1398  ساعت 11 در غرفه بیمه مرکزی واقع در سالن 31A  برگزارمی شود.

 

>

با ما در ارتباط باشید