از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 29    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
آتش سوزي- انفجار
مولف: عزيزاله بيات، تاريخ انتشار: سال 1372

1394/12/22

خسارت همگاني
ترجمه و تاليف: علي محمد بحرالعلوم طباطبايي ،تاريخ انتشار: سال 1373

1394/12/23

اصول و مفاهيم بيمه هاي بازرگاني
مولف: دكتر منوچهر فرجادي، تاريخ انتشار: سال 1373

1394/12/24

واژه ها و اصطلاحاتي كه در بيمه كاربرد دارند
مولف: احمد بهار، تاريخ انتشار: چاپ اول سال 1373

1394/12/25

هزينه سرمايه شركت هاي بيمه
ترجمه: اميرحسين توكلي، تاريخ انتشار: سال 1384

1394/12/26

كليات و اصول بيمه هاي بازرگاني
مولف: عباس گلچينيان، تاريخ انتشار: چاپ اول سال 1385

1394/12/27

نوشته ها
نويسنده: محمدابراهيم امين، تاريخ انتشار: سال 1386

1394/12/28

فرهنگ واژه هاي بيمه و بازرگاني
نويسنده: جانعلي محمود صالحي، تاريخ انتشار: چاپ اول سال 1386

1394/12/29

خسارت در بيمه هاي حمل و نقل كالا
نويسنده: سحر كمالخاني، تاريخ انتشار: سال 1386

1395/01/14

اصول تامين مالي طرح ها
مترجمان: طهماسب مظاهري و اميرحسين توكلي، تاريخ انتشار: سال 1387

1395/01/15

كليات و اصول بيمه هاي بازرگاني
مولف: عباس گلچينيان، تاريخ انتشار: چاپ دوم سال 1387

1395/01/16

سازمان و مديريت شركت هاي بيمه
مولفان: محمدابراهيم امين و سحر كمالخاني، تاريخ انتشار: چاپ اول سال 1387

1395/01/17

چشم انداز ريسك هاي آينده
ترجمه و تاليف: نسرين طلايي فرد،‌ تاريخ انتشار: سال 1388

1395/01/18

بحران مالي و اقتصادي 2008 (دلايل، را ههاي برون رفت)
نويسنده: پل گرگمن ، مترجم: امير حسين توكلي ، تاريخ انتشار: سال 1388

1395/01/19

صنعت بيمه در مسير تحول
مولفان: محمدابراهيم امين و سحر كمالخاني ، تاريخ انتشار: سال 1388

1395/01/20

1 2 
Powered by DorsaPortal