18966
1
قوانين عمومي
الف) قانون مبارزه با پولشويي
قانون مزبور مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
جهت اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد.

ب) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد
در راستاي اجراي اصل يكصدو بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون مزبور در تاريخ 29/07/87 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و پس از پاره‌ايي اصلاحات در تاريخ 07/08/90 به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و بدين ترتيب با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت شده است.
جهت اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد.
1394/01/31
Powered by DorsaPortal